Jak připravit tisková data

Jaké soubory přijímáme

  • Tisková PDF musí být v barevném prostoru CMYK.
  • Písma musí být vždy v křivkách.
  • PDF ukládáme do evropského standardu PDF/X-1a.
  • Nevkládejte ořezové značky do grafiky.
  • Spadávku nemusíte nastavovat.

ROLL-UP Bannery

X-Bannery